Stålbygg, haller og lager

Sølve Kvellestad
Entreprenørfirma 

Kvellestad Entreprenørfirma ASAlle typer isolerte stålbygg.

Hallar, lager, industribygg, fjøsar m.m.


Gratis konsultasjon

Kontakt oss for prisoverslag. 

Stål- og elementbygg  

Bærande, sveisa stålkonstruksjoner, sandwichelemet i vegggar og og q-dekke på tak, vindauge og portinnrammingar, beslag og takslukar

Mange års erfaring med å setje opp stålbygg. 

Stål og preima stål, Sandwichelement med ulike fargevariantar, Isolert tak, vindauge og portinnrammingar. Portar i ulike fargevariantar.

Sølve Kvellestad Entreprenør

           s.kvellestad@yahoo.no

                 telf: 99355670

Tilpassningar på staden
Auge for detaljer


VI TEK PÅ OSS SMÅ OG STORE OPPDRAG

- i alt frå privathus til store forretnings- og industribygg.

Fullførte prosjekter

Liker du vårt arbeid?