Våre tjenester

Isolerte stålbygg

 

Garasjer

 

Taktekking

Hallar

Industribygg

 

Fjøsar

Lager

 

Naust


Idrettshallar/fleirbrukshallar

Vi har lang erfaring med å setje opp stålbygg. Vi kan rådgje deg i planleggingsfasen, slik at du får ein best mogleg bygg til ein god pris. Vi kan hjelpe til med å skreddersy løysningar slik at dei blir tilpassa dine behov og ønsker. 

Vi har lang erfaring og mykje kunnskap om stålbygg av ulike varianter , td. Lager, haller, idrettshaller, fjøs, kontorlokaler, forretingsbygg, osv. Vi har mellom anna sett opp Førde Bilberging sine lager i Førde, NTU-Bygget på Sandane og Hallbrend Fleirbrukshall i Førde. 

Vi set opp stålbygg både for bedrifter, privatpersoner og kommunar. Ingen jobb er for liten eller for stor. Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande prat.