Om Sølve Kvellestad Entreprenørfirma

Lang  erfaring med å setje opp stål- og elementbygg.


Profesjonell prosjektering  og dimensjonering.

Sveisar berande stålkonstruksjonar, stål og preima stål.

Vegger av sandwichelement, variert fargeutval, 

Tak: komplett tak av q-dekke med duk, isolasjon og tekking av tak

Vindauge, dører og portinnrammingar etter eige ønske.

Takslukar, takrenner og beslag etter behov.

Vi har sett opp bygg fleire plasser på vestlandet. Blandt anna Sandane, Førde, Askvoll, Ørsta og Volda. Døme på bygg vi har sett opp: 

Halbrend fleirbrukshall - Førde

NTU- bygg - Sandane

Tika Næringspark

Frydenbø - Førde

Lagerhall- Askvoll